22 april 2005 was een heuglijke dag voor de Stad Maaseik. Toen werd het officieel startsein gegeven voor de werken aan Kloosterbempden.

De handelsfuncties kenden in Maaseik, net zoals in vele andere steden en gemeenten in Vlaanderen, een achteruitgang. Daarom besliste de Vlaamse regering op 18 maart 1997 het opstarten van het Mercurius project. Hierbij werden steden en gemeenten uitgenodigd om een ‘strategisch-commercieel’ plan uit te werken. Voor Maaseik resulteerde dit uiteindelijk in het BPA Kloosterbempden. Dit werd op 27 juni 2002 door de Vlaamse Regering goedgekeurd.

Na vele stappen gezet te hebben, startte in 2005, op de plaats van het voormalig schooltje en de tennisclub, de bouw van een ondergrondse publieke parking en deel 1 van woon-winkelcomplex ‘Kloosterbempden’. De bouw van deel 1 is het resultaat van een publiek-private samenwerking tussen de Stad Maaseik en ING Real Estate. Bouwdeel 1 behelst 11 grote winkelunits type ‘baanwinkel’, 42 klassieke appartementen en stadslofts met extensieve daktuinen en de ondergrondse parkeergarage met 450 parkeerplaatsen.

In september 2006 was het zover en werden de 11 grote winkels door eigenaar IMMO Bouw Ruijters BVBA feestelijk geopend. Tezelfdertijd werd er druk gebouwd aan deel 2. De firma Heemloc BVBA realiseerde 14 appartementen en 12 kleinere winkelunits in dit deel. In mei 2008 openden de eerste huurders in deel 2 hun deuren. De 12 winkelunits zorgen voor de afzoming van het gebied en geven een nieuwe verbinding met de binnenstad gestalte.